Aktualności

 

Kraków 2021

14-08-2021

Komisja historyczna Oddziału PTTK im.Zbigniewa Czapnika w Kluczach, zorganizowała wycieczkę do Krakowa w dniu 14.08.2021.Zwiedzaliśmy
Muzeum Książąt Czartoryskich i Arsenał(sztuka starożytności).

Udział wzięło 29 osób.Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy ponownie.

Dane kontaktowe

Oddział PTTK
im. Zbigniewa Czapnika w Kluczach
ul. Zawierciańska 30
32-310 Klucze

NIP : 6372204446

Urząd Gminy Klucze

PTTK