Karta turysty

Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży, poznawać swoją ojczyznę.
_
Przyroda i dorobek kultury są własnością całego narodu – i Ty jesteś za nie odpowiedzialny.
Turysta Twój przyjaciel – służ mu radą i pomocą.
i
Zwiedź to, o czym czytałeś – przeczytaj o tym, co masz zwiedzić.
x
Dopuść naturę do głosu – nie hałasuj.
Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać.
Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństw – uważaj.
Q
Alkohol wrogiem turystyki – unikaj go na wycieczce.
]
Zachowaj ostrożność – Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym.
Turysta wszędzie gościem – pozostawiaj po sobie dobre wspomnienie.
w
Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych.
Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji – uśmiechnij się.

Dane kontaktowe

Oddział PTTK
im. Zbigniewa Czapnika w Kluczach
ul. Zawierciańska 30
32-310 Klucze

NIP : 6372204446

Urząd Gminy Klucze

PTTK