O nas

Oddział PTTK im. Zbigniewa Czapnika w Kluczach został powołany przez Zjazd Założycielski 07.08.2017 roku. Powstał z inicjatywy członków Koła PTTK, które działało od 01.12.2009r.
Zajmujemy się turystyką i poznawaniem najbliższej okolicy – naszej „Małej Ojczyzny”.
Organizujemy cykliczne imprezy, w których uczestniczą nie tylko mieszkańcy Gminy Klucze.
W nasz kalendarz imprez już na stałe wpisane są:

  1. Rajd w rocznicę wyzwolenia Klucz
  2. Rajd na otwarcie sezonu turystycznego
  3. Młodzieżowy Rajd Jurajski
  4. Rajd po Pustyni Błędowskiej
  5. Rajd pamięci O.P. SUROWIEC

Z roku na rok rośnie zainteresowanie naszymi wydarzeniami turystyczno-rekreacyjnymi.
PTTK w Kluczach organizuje wycieczki turystyczno-krajoznawcze po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz ciekawych miejscach poza jej granicami.
Mieliśmy przyjemność oglądać zamki na Szlaku Orlich Gniazd oraz zabytki Wrocławia, Łodzi, Kielc, Sandomierza, Zamościa i nie tylko. Wciąż odkrywamy coraz to nowe perełki polskiej architektury, historii i kultury jak na przykład Muzeum Chleba w Radzionkowie.
Jako grupa propagująca piesze wędrówki często chodzimy w góry. Wiele zdobytych przez naszych „Góromaniaków” szczytów należy do Korony Gór Polski . Mamy już w naszym dorobku Pieniny, Sudety, Tarty, Beskidy i Góry Świętokrzyskie , a planujemy również kolejne pasma górskie.

W Oddziale PTTK w Kluczach powołane są następujące komisje, które wspomagają działania Zarządu :

  1. Komisja Historyczna
  2. Komisja Turystyki Rowerowej
  3. Komisja Turystyki Górskiej
  4. Komisja Turystyki Krajoznawczo – Rekreacyjnej.

Za zgodą Nadleśnictwa Olkusz objęliśmy opieką cmentarze wojskowe położone na Godawicy oraz w Kluczach-Osadzie (na Pile). Dbamy o miejsca pamięci zlokalizowane w naszej okolicy, a wśród członków oddziału i uczestników organizowanych przez nas wydarzeń staramy się pielęgnować patriotyzm i poczucie przynależności narodowej.
W momencie rozpoczęcia działalności Koło PTTK liczyło 17 członków. W chwili obecnej w Oddziale PTTK w Kluczach jest ponad 100 osób.

Zarząd Oddziału PTTK im. Zbigniewa Czapnika w Kluczach:
Prezes – Kazimierz Ściążko
Wiceprezes – Gabriela Cyprowska
Sekretarz – Zdzisława Pachuł
Skarbnik – Aleksandra Dudzic
Członek – Wiesław Grześków

Dane kontaktowe

Oddział PTTK
im. Zbigniewa Czapnika w Kluczach
ul. Zawierciańska 30
32-310 Klucze

NIP : 6372204446

Urząd Gminy Klucze

PTTK