O nas

Koło PTTK w Kluczach zostało powołane przez grupę inicjatywną w 2009r.

W 2010 roku zaczęliśmy upowszechniać marsze Nordic Walking na terenie Gminy Klucze.

PTTK zajmuje się turystyką i poznawaniem najbliższej okolicy – naszej „Małej Ojczyzny”.

Corocznie w kwietniu organizujemy rajdy NW otwierające sezon turystyczny a we wrześniu w kalendarz naszych imprez na stałe wpisany jest Rajd NW po Pustyni Błędowskiej. W marszach uczestniczą osoby w różnym wieku a ich dużą część stanowią dzieci i młodzież szkolna. Z roku na rok rośnie zainteresowanie naszymi imprezami turystyczno-rekreacyjnymi.

W podziękowaniu za uczestnictwo w organizowanych przez nas rajdach przygotowujemy dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów „Młodzieżowy Rajd Jurajski”” kierując się naszym motto: ”Żyjmy zdrowo na sportowo”.

Uczestnicząc w eskapadach organizowanych przez Koło PTTK w Kluczach dzieci zbierają punkty umożliwiające zdobycie odznaki turystycznej.

PTTK w Kluczach organizuje wycieczki turystyczno-krajoznawcze po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz ciekawych miejscach poza jej granicami.

Mieliśmy przyjemność oglądać zamki na Szlaku Orlich Gniazd oraz zabytki Wrocławia, Łodzi, Kielc, Sandomierza, Zamościa i nie tylko. Wciąż odkrywamy coraz to nowe perełki polskiej architektury, historii i kultury jak na przykład Muzeum Chleba w Radzionkowie. Jako grupa propagująca piesze wędrówki Nordic Walking często chodzimy w góry. Zdobywamy Beskidy, Pieniny, Sudety a w planach mamy również kolejne pasma górskie. W okresie zimowym PTTK w Kluczach organizuje wieczornice poświęcone historii naszego regionu i naszej Ojczyzny. Wiele tematów takich spotkań przygotowywanych jest prze Sekcję Historyczną Koła PTTK w Kluczach w składzie: Zofia Romańczyk, Stanisława Imielska oraz Kazimierz Kijas.

Organizacja nasza za zgodą Nadleśnictwa Olkusz objęła opieką cmentarze wojskowe położone na Godawicy oraz w Kluczach-Osadzie (na Pile). Dbamy o miejsca pamięci zlokalizowane w naszej okolicy, a wśród uczestników imprez organizowanych przez koło staramy się pielęgnować patriotyzm i poczucie przynależności narodowej. W 2014 roku powstała Sekcja fotograficzno-filmowa przy Kole PTTK w Kluczach, która działa w trzech przedziałach wiekowych : klasy I-III , klasy IV-VI oraz grupa osób pełnoletnich. Prowadzącym sekcję jest Pan Zdzisław Majcherkiewicz członek naszego koła. W momencie rozpoczęcia działalności Koło PTTK w Kluczach liczyło 17 członków. W chwili obecnej jest to grupa 43 osobowa i liczba sympatyków turystyki pieszej systematycznie się powiększa.

Działania oddziału wspomaga Sekcja turystyczna, w skład której wchodzą:

  • Swędzioł Barbara – przewodnicząca
  • Wieczorek Alicja – za-ca przewodniczącej
  • Czapnik Mariola – członek
  • Mucha Bogumiła – członek
  • Pachuł Józef – członek

Dane kontaktowe

Oddział PTTK
im. Zbigniewa Czapnika w Kluczach
ul. Zawierciańska 30
32-310 Klucze

Tel. 694 802 920 - Małgorzata Kocjan
Tel. 692 627 966 - Barbara Swędzioł
Tel. 502 035 640 - Grzegorz Głuch
Tel. 694 765 638 - Zofia Romańczyk
Tel. 888 721 662 - Bożena Janiszewska
Tel. 502 116 359 - Hanna Mosur

Urząd Gminy Klucze

PTTK