Aktualności

IV Rajd Pamięci OP Surowiec

22-10-2022

W dniu 22 października 2022r. odbył się czarty już z kolei rajd pamięci Oddziału Partyzanckiego „Surowiec”.

Rajd jak co roku organizowany przez Oddział PTTK im. Zbigniewa Czapnika w Kluczach, zgromadził wyjątkowo dużą grupę uczestników, bo aż 70 osób . W wydarzeniu wzięło udział 30 członków PTTK, 20 harcerzy, pozostałe osoby to sympatycy oddziału i ci którzy lubią wędrówkę połączoną z historią.

Przygodę z wędrówką rozpoczęliśmy przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach, gdzie przywitał uczestników rajdu Prezes Oddziału PTTK w Kluczach kol. Kazimierz Ściążko. Autokar przewiózł uczestników do Bydlina w okolice zamku, skąd rozpoczęliśmy wędrówkę czerwonym szlakiem przez Zawadkę, Góry Bydlińskie, Psiarskie, Biśnik i Grodzisko Pańskie. Na Psiarskim, pod pomnikiem upamiętniającym Oddział Partyzancki Surowiec, kol. Janusz Dziatłowicz omówił działalność tego oddziału partyzanckiego. Nieopodal Grodziska Pańskiego, przy wiacie Lasów Państwowych, odbyło się zakończenie rajdu. Każdy uczestnik został poczęstowany kiełbaską z grilla i ciepłą herbatką z sokiem. Następnie autokar zawiózł uczestników pod szkołę w Kluczach.

Zarząd Oddziału PTTK w Kluczach dziękuje wszystkim uczestnikom oraz osobom i instytucjom które przyczyniły się do organizacji tego przedsięwzięcia, a w szczególności Urzędowi Gminy Klucze i Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

Dane kontaktowe

Oddział PTTK
im. Zbigniewa Czapnika w Kluczach
ul. Zawierciańska 30
32-310 Klucze

NIP : 6372204446

Urząd Gminy Klucze

PTTK